สุขภาพ

สุขภาพดีสร้างได้การอยู่บ้านป้องกันโรคโควิด-19 ได้จริงหรือ

April 2, 2020

สุขภาพดีสร้างได้

ช่วงนี้เราจะได้ยินรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อยู่ตลอดทั้งวัน ซึ่งเมื่อฟังข่าวเราจะพบว่าผู้ป่วยมีทั้งที่เสียชีวิตและสามารถรักษาให้หายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วโอกาสที่ป่วยแล้วจะรักษาหายจะสูงกว่าผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งสุขภาพดีสร้างได้ได้มีการแนะแนวว่าการอยู่บ้านจะสามารถป้องกันการติดโรคโควิด-19 ได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า

1.ไม่รับเชื้อ

หากคนในบ้านไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อแล้ว การที่คนในบ้านจะติดเชื้อจึงเป็นไปได้ยาก เพราะเชื้อโรคจะแพร่กระจายได้ในระยะทางไม่กี่เมตรจากผู้ติดเชื้อเท่านั้น ดังนั้นการอยู่บ้านจึงไม่มีโอกาสที่จะรับเชื้อได้เลย หากคนในบ้านไม่ได้มีเชื้ออยู่แล้วและทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งก่อนที่จะสัมผัสกับคนในบ้านหลังจากที่เข้ามาในบ้าน

2.ควบคุมความสะอาดง่าย

บ้านเป็นพื้นที่จำกัดที่เราสามารถดูแลและทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นพื้นที่บ้านจึงเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ถึงแม้ว่าบ้านจะปลอดเชื้อก็ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุกวันด้วยน้ำยาที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค แล้วสุขภาพดีสร้างได้แน่ ๆ

3.งดรับแขก

ช่วงที่มีโรคระบาดไม่ควรจัดงานปาร์ตี้หรือนัดเพื่อนมาสังสรรค์กัน เพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนที่ชวนมานั้นมีใครติดเชื้อหรือไม่ เนื่องจากโรคโควิด-19 นี้มีสามารถแพร่เชื้อได้แม้ไม่แสดงอาการ ดังนั้นหากท่านอยู่บ้านจึงไม่ควรจัดงานเด็ดขาด

จะเห็นว่าการอยู่บ้านสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้จริง แต่ต้องทำความคำแนะนำที่กล่าวมาด้วย แล้วบ้านท่านจะสุขภาพดีสร้างได้แบบปลอดโรคแน่นอน